Privacy Statement

In deze Privacy Statement wordt omschreven hoe Social Hub Den Haag omgaat met de persoonlijke informatie van de bezoekers van haar website: www.socialhubdenhaag.nl en ontvangers van de nieuwsbrief.

Website: Social Hub Den Haag gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe de website gebruikt wordt. Daarom plaatst de Social Hub Den Haag Google Analytics-cookies. De gegevens die via deze cookies worden verzameld worden versleuteld en anoniem verwerkt. Daarnaast worden IP-aderessen die worden verzameld onherkenbaar gemaakt. Geen van deze gegevens zullen met Google gedeeld worden, ook niet voor andere Google-diensten. Ook heeft Social Hub Den Haag een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.   

Heb je vragen over het gebruik van de Social Hub Den Haag website, mail dan naar info@socialhubdenhaag.nl

Door gebruik te maken van deze website en /of indien je via deze website gegevens aan Social Hub Den Haag verstrekt, stem je in met de voorwaarden van het privacy beleid van Social Hub den Haag, zoals uiteengezet in dit Privacy Statement.

Social Hub Den Haag gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens neemt Social Hub Den Haag passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van jouw gegevens.

Nieuwsbrief: Social Hub Den Haag verzamelt en registreert gegevens van gebruikers zoals voornaam, achternaam, emailadres en telefoonnummer. Social Hub Den Haag heeft niet de bedoeling om bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens betreffende politieke voorkeuren, religieuze overtuigingen e.d.) te verzamelen via deze website. Indien je Social Hub Den Haag ongevraagd bijzondere persoonsgegevens verstrekt, dan wijzen wij je erop dat je (uitdrukkelijk) toestemt in het gebruik door ons van die gegevens. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle informatie die Social Hub Den Haag over jou verzamelt via de website socialhubdenhaag.nl. Hieronder valt ook de aanmelding voor de digitale nieuwsbrief.

Wanneer persoonsgegevens van deze derden worden verkregen, of via deze derden worden verzameld, dan neemt Social Hub Den Haag dezelfde zorgvuldigheid in acht als ware zij zelf deze gegevens had verkregen, of via haar eigen website had verzameld.

Social Hub Den Haag doet haar uiterste best ervoor om te zorgen dat de informatie van de gebruiker goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk of gebruikelijk is, krijgen toegang tot de systemen waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De systemen zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes.

Abonnees van de nieuwsbrief kunnen ten alle tijde hun gegevens wijzigen of zich uitschrijven. Dit kan via de link onderaan de nieuwsbrief of door een mail te sturen aan: info@socialhubdenhaag.nl

Social Hub Den Haag behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen op deze website en/of in dit Privacy Statement aan te brengen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Op deze Privacy Statement is het Nederlands recht van toepassing.

Heb je vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement, dan kun je contact opnemen met:

Social Hub Den Haag

info@socialhubdenhaag.nl

Gepubliceerd op: 09 - 05, 2018

Laatst gewijzigd op: 24 - 05, 2018