Hoe kan ik social return invullen (bij sociale ondernemingen)?

De gemeente Den Haag past op haar Europese aanbestedingen de Social Return regeling toe. De opdrachtnemer moet een percentage van de opdrachtwaarde besteden aan de inzet van kwetsbare groepen. Hiermee creëren we werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en helpen we leerlingen aan een stageplek of instroom in een werk- leertraject.

Social return verplichting

Bij aanbestedingsopdrachten van de gemeente Den Haag boven de €221.000,- geldt een social return verplichting. Met social return help je werkzoekenden aan een baan of stage plek. Zo kan je bijvoorbeeld een werkzoekende in dienst nemen, mits de werkzaamheden gerelateerd zijn aan de opdracht, of orders plaatsen bij het SW bedrijf de Haeghe Groep. Hiermee draag je bij aan een socialer Den Haag.

De social return verplichting is afhankelijk van de aard van de aanbesteding 2% of 5%  Het werkgeversservicepunt kan je helpen om geschikte kandidaten te vinden voor het invullen van je Social return verplichting. Door de bewegingen op de huisige arbeidsmarkt is het soms niet altijd (of deels) meer mogelijk om de verplichting in te vullen middels directe arbeidsparticipatie. In dat geval wordt gezamenlijk gekeken naar hoe we een gelijkwaardige maatschappelijke impact kunnen geneneren, bijvoorbeeld door samen te werken met een Haagse sociale onderneming.

De bouwblokken-methode

De invulling van social return wordt bepaald aan de hand van de “bouwblokken-methode”, hierin worden alle doelgroepen benoemd en elke doelgroep vertegenwoordigt een fictieve waarde. Hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt, hoe hoger de fictieve waarde. De optelsom van de fictieve waarde van de arbeidsplekken, stage- en leer-werktrajecten  moet uiteindelijk minimaal even hoog zijn als het totaalbedrag van de social return verplichting. De gemeente stimuleert opdrachtgevers ook om met innovatieve ideeën te komen over de invulling van de social return verplichting.

Social return invullen via sociale ondernemingen

Het is de ambitie van de gemeente Den Haag om het op termijn mogelijk te maken dat bedrijven met een social return verplichting deze kunnen invullen door in te kopen bij sociale ondernemingen. Op deze manier wordt er een impuls gegeven aan sociaal inkopen en wordt de afzetmarkt van sociale ondernemingen vergroot. Via online platformen zoals Buy Social en de MAEX Den Haag kan je nu al sociale ondernemingen vinden waarbij je je producten kunt inkopen.

Gepubliceerd op: 19 - 07, 2018

Laatst gewijzigd op: 19 - 07, 2018

Is deze pagina nuttig? Ja deze pagina is nuttig

comments powered by Disqus