Hoe kan ik sociaal inkopen?

Voor veel ondernemingen is winst maken niet meer het enige doel. Zij willen daarnaast een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Sociaal inkopen is een krachtig instrument om maatschappelijke impact te realiseren. Met sociaal inkopen koop je de producten, die je nodigt hebt voor je normale bedrijfsvoering, in bij sociale ondernemingen. Met jouw inkopen help je deze sociale ondernemingen hun maatschappelijke impact te vergroten en draagt je onderneming indirect bij aan deze impact.

Online marktplaatsen

Voor je normale bedrijfsvoering koop je waarschijnlijk verschillende producten en diensten in. Denk bijvoorbeeld aan de catering. Veel van deze producten worden ook aangeboden door sociale ondernemingen.

Vraag en aanbod komen bij elkaar op online platformen zoals Buy Social en MAEX Den Haag. Op deze platformen kunnen sociaal ondernemers een profiel aanmaken en hun aanbod van producten en diensten zichtbaar maken. Bedrijven en publieke instanties zien hier in één oogopslag met wie zij zaken kunnen doen.

Andere platformen waar je sociale ondernemingen vindt, zijn: Social Enerprise NL en PSO.

Wat doet de gemeente?

De gemeente Den Haag wil bedrijven faciliteren bij hun sociaal inkoopbeleid. Naast een platvorm met sociale ondernemingen delen we informatie over het ontwikkelen en uitvoeren van je sociaal inkoopbeleid. Deze informatie kun je (in de nabije toekomst) vinden op deze website en je kunt als bedrijf altijd contact zoeken met de gemeente voor je vragen over sociaal inkopen en over je beleidskeuzes.

De gemeente heeft twee  ‘Buy Social events’ georganiseerd. Op deze evenementen worden inkopers en sociale ondernemingen met elkaar in contact gebracht. We gaan deze evenementen evalueren en eventueel in de toekomst opnieuw organiseren. In onze agenda houden we je op de hoogte van deze evenementen.

Daarnaast heeft de gemeente de ambitie om het voor bedrijven mogelijk te maken hun social return verplichting in te vullen door in te kopen bij sociale ondernemingen. Meer informatie vind je hier.  

Gepubliceerd op: 08 - 09, 2017

Laatst gewijzigd op: 13 - 09, 2018

Is deze pagina nuttig? Ja deze pagina is nuttig

comments powered by Disqus