Welke keurmerken kan ik gebruiken?

Keurmerken kunnen je helpen om het sociale karakter van je onderneming zichtbaar te maken. Deze keurmerken tonen aan dat jouw onderneming aan bepaalde voorwaarden en normen voldoet. Hiermee maak je zichtbaar welke waarde jouw onderneming voor de samenleving heeft. Dit zorgt voor transparantie richting klanten en bedrijven. De keurmerken dragen dus bij aan de herkenbaarheid van je onderneming in de markt.

Prestatie Lader Sociaal Ondernemen (PSO)

Een beproefd keurmerk is de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO). De PSO meet twee componenten die vervolgens worden opgeteld tot een totaalscore. Het eerste component kijkt naar het aantal werkzame personen met een afstand tot de arbeidsmarkt ten opzichte van het totale personeelsbestand. Daarbij wordt ook gekeken of de werknemers op een kwalitatief goede manier begeleid worden. Het tweede component kijkt naar de indirecte bijdrage van je onderneming. Hierbij wordt gekeken naar de mate waarin je sociaal inkoopt bij andere PSO-gecertificeerde organisaties en SW-bedrijven.Deze totaalscore wordt vergeleken met de PSO normen en de prestaties van andere ondernemingen van dezelfde grootteklasse. Aan de hand hiervan wordt je onderneming ingedeeld op PSO-Trede 1, 2 of 3. Ook kan je als beginnende onderneming een Aspirant-status aanvragen.

Code Sociaal Ondernemingen

Social Enterprise NL heeft onlangs een Code Sociale Ondernemingen ontwikkelt. Hoewel dit geen keurmerk is, helpt de code sociale ondernemingen zich beter te positioneren in de markt. De Code is gebaseerd op leidende principes van het sociaal ondernemerschap. Sociale ondernemingen kunnen deze Code onderschrijven. Je onderneming wordt dan opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen van Social Enterprise NL. Het onderschrijven van de Code is niet vrijblijvend. Je moet met jouw onderneming praktische uitwerking geven aan alle genoemde principes in de Code. Elk jaar zal door twee collega-ondernemers worden getoetst of je nog aan deze principes voldoet en ingeschreven kan blijven in het register.

Gepubliceerd op: 30 - 11, 2017

Laatst gewijzigd op: 30 - 11, 2017

Is deze pagina nuttig? Ja deze pagina is nuttig

comments powered by Disqus