Welke subsidies kan ik aanvragen?

Subsidies en overheidsregelingen kunnen je helpen je plannen te realiseren. Het is echter belangrijk dat een sociaal onderneming niet afhankelijk wordt van subsidies. Een gezonde sociaal onderneming haalt haar inkomsten primair uit de markt. Subsidies zijn voornamelijk bedoeld om een verminderde productiviteit van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt te compenseren. Daarnaast bestaan er subsidieregelingen gebonden aan specifieke branches en subsidies die individuele omstandigheden van ondernemers compenseren. 

Personeelsgebonden subsidies

Als je in je onderneming werkt met personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kan je waarschijnlijk aanspraak maken op subsidies zoals loonkostensubsidie. Bekijk hier de subsidies die je kan aanvragen per doelgroep:

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 

De Gemeente Den Haag kan in bepaalde gevallen financiële hulp bieden aan ondernemers. Het gaat hierbij om hulp aan startende of bestaande ondernemers die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden. De gemeente kan in de volgende situaties hulp bieden:

De gemeente kan je steunen in de vorm van een periodieke uitkering als aanvulling op je inkomen of als bedrijfskapitaal in de vorm van een rentedragende lening. Voor meer informatie en het aanvragen van steun van de gemeente kan je terecht op de site van de gemeente Den Haag

WW-uitkering behouden

Als je een onderneming wilt starten en momenteel een WW-uitkering ontvangt, is het mogelijk om deze (gedeeltelijk) te behouden. Samen met je adviseur werk bespreekt je de mogelijkheden. Meestal kom je in aanmerking voor een onderzoeksperiode. In deze periode behoudt je je volledige uitkering en je je ondernemingsplan uitwerken. Deze periode duurt maximaal 6 weken.

Als je definitief een onderneming wilt beginnen, kan je kiezen voor een startperiode. Deze periode bestaat uit 26 weken waarin je 29% minder WW-uitkering ontvangt. In deze periode kan je al je tijd aan je onderneming besteden.Na een mogelijke startperiode moet je de uren die je aan de onderneming besteed doorgeven aan het UWV. Deze uren worden van je WW-uitkering afgehaald. 

Subsidies per sector 

Naast de bovengenoemde subsidies stelt de Rijksoverheid meerdere subsidies beschikbaar per sector. Vaak zijn die gericht op ondernemers die zich bezig houden met innovatie en duurzaamheid. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan je per sector zoeken voor welke subsidies je in aanmerking komt. 

Gepubliceerd op: 04 - 09, 2017

Laatst gewijzigd op: 11 - 09, 2017

Is deze pagina nuttig? Ja deze pagina is nuttig

comments powered by Disqus