Welke financieringsbronnen kan ik gebruiken

Als je je onderneming wil opschalen of een nieuwe vestiging wil open heb je natuurlijk geld nodig om te investeren. Naast bankleningen en eigen vermogen zijn er diverse bronnen die je als ondernemer kan aanspreken om je kapitaalbehoefte te vervullen.

Direct naar:

Bankleningen

Steeds meer banken hebben beginnen met ‘impact investeren’. Doormiddel van het verstrekken van gunstige leningen of het sponseren van ondernemingen proberen zij bij te dragen aan een betere maatschappij. Deze banken kijken dan ook positief naar sociaal ondernemerschap. Onder meer: ASN Bank, ABN AMRO, en Triodosbank behoren tot deze groep banken.

Lening/donatie van fondsen

Fondsen kunnen een belangrijke rol spelen in het vervullen van je financieringsbehoefte. Fondsen hebben vaak specifieke doelstellingen. Sommige fondsen proberen de bedrijvigheid in een bepaalde regio te stimuleren terwijl andere fondsen zich richten op het aanjagen van innovatieve ideeën. Ook sociaal ondernemers met het maatschappelijke doel de arbeidsparticipatie te vergroten van kwetsbare doelgroepen in de samenleving kunnen terecht bij diverse fondsen. Deze fondsen kunnen je steunen door middel van een éénmalige donatie of een rentedragende lening. Ook dan is het belangrijk dat je beschikt over een goed onderbouwd ondernemingsplan waarin ook de maatschappelijke doelstelling van je onderneming duidelijk wordt. Hieronder vind je een lijst met relevante fondsen:

 • Start Foundation: De Start Foundation focust zich op het creëren van banen voor mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt. Dit doen zij door sociaal ondernemers te steunen met risicodragend vermogen. Het gaat hierbij om leningen tot €500.000 voor inclusieve ondernemingen met een gezond toekomstperspectief.
 • Stichting DOEN: Stichting DOEN heeft een speciaal programma voor sociaal ondernemers die zich focussen op het vergroten van arbeids- en/of maatschappelijke participatie van sociaal kwetsbare groepen in de samenleving. Dit doen ze door zowel subsidies als leningen te vestrekken aan sociaal ondernemers. Zoweel bestaande ondernemers als startende ondernemers kunnen bij stichting DOEN terecht.   
 • Anton Jurgens fonds: Het Anton Jurgens fonds steunt initiatieven die zich richten op arbeidsparticipatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij hebben ze een voorkeur voor initiatieven die de potentie hebben minimaal 50% van de bedrijfskosten te dekken uit commerciële inkomsten. De gemiddelde donatie of lening bedraagt €50.000. Het Anton Jurgens fonds is eveneens founding partner van Social Enterprise NL.
 • VSB Fonds & KNHM: Het VSB Fonds en de KNHM werken samen om sociaal ondernemers te ondersteunen met leningen of aandelenkapitaal en met advies en begeleiding. Dit doen zij onder de naam KNHM Participaties BV. Het gaat hier om een investeringsbedrag van maximaal €100.000 met een investeringshorizon tot 10 jaar.
 • Oranje Fonds: Het Oranje Fonds organiseert een groeiprogramma voor sociaal ondernemingen die willen opschalen. Het programma biedt intensieve begeleiding en financiële steun voor sociaal ondernemers. Professionalisering van de onderneming en het vergroten van de maatschappelijke impact staan in dit programma centraal. Er zijn al meerdere edities van dit programma succesvol afgesloten. 
 • Triodos-Baas Fonds: Het Triodos-Baas fonds richt zich op zowel duurzaamheid als sociaal ondernemerschap.
Microkrediet 

Naast banken of fondsen kan je mogelijk ook terecht bij Qredits voor een microkrediet. Een microkrediet is een zakelijke lening van maximaal €50.000 voor startende en bestaande ondernemers in het MKB. Daarnaast biedt Qredits individueel advies en begeleiding door een ervaren coach. Het is uiteraard van belang dat je een goed onderbouwd ondernemingsplan hebt voordat je een aanvraag doet. Ook hier kan Qredits je mee helpen.

MKB Krediet 

Het MKB-krediet is een zakelijke lening van €50.000 tot €250.000. Zowel startende als bestaande ondernemers kunnen hiervoor in aanmerking komen.  

Borgstelling MKB Kredieten

Ondernemers die een lening willen afsluiten, maar te weinig onderpand kunnen bieden aan banken komen mogelijk in aanmerking voor het borgstellingskrediet. Dit is een voorziening van het ministerie van Economische Zaken waarin het ministerie voor een deel van de lening garant staat. Zo wordt het voor banken toch nog aantrekkelijk om de ondernemer een lening te verstrekken. 

De borgstelling is specifiek gericht op ondernemingen uit het MKB. Dat betekent dat ondernemingen die in aanmerking komen maximaal 250 werknemers (FTE) in dienst hebben en een jaaromzet van maximaal €50 miljoen of een balanstotaal van maximaal €43 miljoen hebben. Daarnaast moet de onderneming voldoende continuiteitsperspectief hebben.  

Het aanvragen van een borgstellingskrediet gaat via de bank. Hieronder vind je een lijst met alle financiers waar een borgstellingskrediet aangevraagd kan worden:

Investering van investeringsfonds
 • ABN AMRO Social Impact Fonds: ABN AMRO investeert via haar Social Impact Fonds in sociaal ondernemingen. Met investeringen tussen de 500.000 en 1,5 miljoen euro dragen zij bij aan de ontwikkeling van de social enterprise markt.  
 • Social Impact Ventures: Social Impact Ventures is een impact investeringsfonds dat zich focust op thema’s zoals circulaire economie en arbeidsparticipatie. Doorgaans investeert Social Impact Ventures per onderneming een bedrag van 500.000 tot 3 miljoen euro. Er wordt dan ook alleen geïnvesteerd in sociale ondernemingen die al gevestigd zijn en bewezen succesvol zijn en een gezond toekomst perspectief hebben. Voor meer informatie, bekijk
 • SI² Fund: SI² Fund is een investeringsfonds dat met name sociaal ondernemingen in de beginfase en groei fase ondersteunt. Dat doen zij met investeringen tussen de 250.000 en 1.5 miljoen euro. Daarnaast bieden zij intensieve coaching om jouw sociaal onderneming tot een succes te maken.
Investeringen van informal investors

Informal investors zijn individuen die zelf investeringen doen en dus ook zelf bepalen in welke ondernemingen zij investeren. Vaak zijn dit oud-ondernemers die succesvol zijn geworden met hun eigen onderneming en nu jonge initiatieven willen steunen. Je komt vaak met deze investeerders in contact door je eigen netwerk uit te breiden. 

Crowdfunding

Crowdfunding is een toenemend populair alternatief voor leningen via banken of fondsen. Crowdfundingplatformen verbinden op effectieve wijze investeerders met ondernemers. Op deze platformen pitch je je idee waarna investeerders zelf kunnen kiezen of ze hierin willen investeren. Je hebt een goed ondernemersplan en kunt je idee op korte maar krachtige manier pitchen voor een groot publiek.

Hieronder staan de grootste crowdfunding platformen op een rijtje:

 • One Planet Crowd: One Planet Crowd is een crowdfundingplatform dat zich specifiek richt op ondernemingen die een positieve impact hebben op mens en milieu. Voor sociaal ondernemers is dit platform dus erg interessant. Het platform biedt leningen aan van €50.000 tot €2.500.000.                                                           
 • Collin Crowdfund: Collin Crowdfund is een crowdfundingplatform voor ondernemers uit het MKB. Het platform biedt leningen aan van €50.000 tot €2.500.000.            
 • Kapitaal op Maat: Kapitaal op Maat is een crowdfundingplatform voor ondernemers uit het MKB. Het platform biedt leningen aan van €25.000 tot €2.500.000.               
 • Knab Crowdfunding: Knab Crowdfunding is een crowdfundingplatform voor ondernemers uit het MKB. Het platform biedt leningen aan van €50.000 tot €2.500.000.                                                                             
 • Voor je BuurtVoor je Buurt is een platform waar mensen vooral projecten in hun buurt of stad kunnen steunen. De projecten moeten bijdragen aan een socialere buurt of stad. Ongeveer 80% van de campagnes op het platform zijn succesvol. Daarnaast maken de campagnes kans op donaties van verschillende fondsen en overheden.
 • CrowdAboutNowCrowdAboutNow is één van de eerste crowdfundingplatforms van Nederland.  Het platform richt zich op ondernemers die willen starten, uitbreiden of vernieuwen. CrowdAboutNow biedt verschillende financieringsopties aan en zorgt daarnaast voor persoonlijke crowdfunding begeleiding.
Subsidies

Als sociaal ondernemer kan je mogelijk aanspraak maken op subsidies. Deze kunnen helpen je plannen te realiseren. Wel is het belangrijk dat je onderneming niet afhankelijk wordt van subsidies. De subsidies voor sociaal ondernemers zijn vaak gerelateerd aan het personeel van de onderneming en van je financiële situatie. Een overzicht van deze subsidies vind je hier. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt daarnaast per sector verschillende subsidies beschikbaar. 

Gepubliceerd op: 07 - 09, 2017

Laatst gewijzigd op: 03 - 12, 2017

Is deze pagina nuttig? Ja deze pagina is nuttig

comments powered by Disqus