Op welke belastingsvoordelen kan ik aanspraak maken?

Gevestigde en startende ondernemers kunnen in aanmerking komen voor diverse belastingvoordelen. Deze zijn bedoeld om het ondernemerschap in Nederland te stimuleren. Naast de algemene belastingvoordelen kan je als sociaal ondernemer vaak aanspraak maken op belastingvoordelen die gebonden zijn aan personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals premiekortingen. 

Personeelsgebonden belastingvoordelen

Als je in jouw onderneming werkt met personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, heb je doorgaans recht op verschillende belastingvoordelen. Bekijk per doelgroep op welke belastingsvoordelen je aanspraak kan maken.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag dat je van je winst mag aftrekken zodat je hier minder belasting over betaalt. Het gaat om een bedrag van maximaal 7.280 euro. 

Je hebt recht op de zelfstandigen aftrek als je voldoet aan de volgende voorwaarden: 

  • Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting. Je kunt controleren of u ondernemer bent voor de inkomsten belasting middels een check van de belastingdienst. 
  • Je voldoet aan het urencriterium. In principe betekent dit dat je in een jaar meer dan 1.2225 uur aan je onderneming besteed.

Bij de zelfstandigenaftrek gaat het om een bedrag van maximaal €7.280. Als je winst minder is dan €7.280, dan mag je een bedrag ten grootte van je winst aftrekken en het restant binnen de komende 9 jaar alsnog verrekenen. De zelfstandigenaftrek wordt via de aangifte inkomstenbelasting verrekend. Voor meer informatie kan je de website van de belastingdienst raadplegen.

Startersaftrek

Startende ondernemers kunnen aanspraak maken op een verhoging van de zelfstandigenaftrek. De startersaftrek bedraagt €2.123. Je hebt recht op de startersaftrek als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U hebt recht op de zelfstandigenaftrek.
  • In de afgelopen 5 jaar heb je de zelfstandigenaftrek maximaal 2 keer toegepast.
  • In de afgelopen 5 jaar was je niet elk jaar ondernemer voor de inkomstenbelasting. Je kunt controleren of je ondernemer bent of was voor de inkomsten belasting middels deze check.

De startersaftrek wordt via de aangifte inkomstenbelasting verrekend. Voor meer informatie kan je de website van de belastingdienst raadplegen.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een regeling waarmee je investeringen in bedrijfsmiddelen kan aftrekken van je winst. Daardoor betaal je minder winstbelasting. Investeringen tussen de €2.301 en €312.176 per boekjaar vallen meestal onder deze regeling. Wel moeten de bedrijfsmiddelen aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het aanvragen van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek gaat via de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers. Voor meer informatie kan je terecht op de website van de belastingdienst

Kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling is een regeling voor ondernemers die in een jaar minder dan €1.883 btw moeten betalen. Je komt dan mogelijk in aanmerking voor belastingvermindering. Als je in een jaar minder dan €1.345 btw moet betalen, wordt het hele bedrag kwijtgescholden. Daarnaast kan je in het laatste geval een ontheffing voor administratieve plichten aanvragen als je verwacht dat dit ook het geval zal zijn voor de komende jaren. Een belangrijke voorwaarde om deze regeling toe te passen is dat je onderneming een eenmanszaak is of een samenwerkingsverband tussen natuurlijke personen. Voor meer informatie kan je terecht op de website van de belastingdienst

MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is een vast percentage dat ondernemers in het MKB mogen aftrekken van de winst. Voor 2017 bedraagt dit percentage 14% van de winst. Voor meer informatie kan je terecht op de website van de belastingdienst

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Als je arbeidsongeschikt bent, dan heb je recht op een verhoogde startersaftrek. Je moet hiervoor aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting. U kunt controleren of u ondernemer bent voor de inkomsten belasting middels deze check.
  • In de afgelopen 5 jaar was je niet elk jaar ondernemer voor de inkomstenbelasting.
  • Je hebt recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • Je voldoet aan het verlaagd-urencriterium (800 uur) 
  • Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een bv.

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid bedraagt maximaal de behaalde winst. Verder gaat het om de volgende bedragen. 

  • € 12.000 als u in de 5 voorafgaande jaren geen gebruik maakte van deze aftrek
  • € 8.000 als u 1 keer in de 5 voorafgaande jaren gebruikmaakte van deze aftrek
  • € 4.000 als u 2 keer in de 5 voorafgaande jaren gebruikmaakte van deze aftrek

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid wordt via de aangifte inkomstenbelasting verrekend. Voor meer informatie kan je de website van de belastingdienst raadplegen.

Gepubliceerd op: 04 - 09, 2017

Laatst gewijzigd op: 11 - 09, 2017

Is deze pagina nuttig? Ja deze pagina is nuttig

comments powered by Disqus