Hoe schrijf ik een overtuigend ondernemingsplan?

Het schrijven van een overtuigend en concreet ondernemingsplan is essentieel voor het starten van een succesvolle onderneming. Door het schrijven van een ondernemingsplan maak je je idee concreet en denk je na over alle belangrijke zaken. Daarnaast is een goed ondernemingsplan nodig voor veel financieringsaanvragen. Aan de hand van het ondernemingsplan kunnen financierders zien hoe serieus jouw idee is en of het kans van slagen heeft.

Banken en investeerders nemen risico door te investeren in je onderneming. Je ondernemingsplan moet dus duidelijk laten zien welke kansen er in de markt liggen en hoe je onderneming deze gaat benutten. Het is dus belangrijk dat je zoveel mogelijk onzekerheden voor banken en investeerders wegneemt met je ondernemingsplan. Probeer zoveel mogelijk vragen goed onderbouwd te beantwoorden en wees duidelijk over vragen waar je nog geen antwoord op hebt. Hieronder vind je een beschrijving van de onderdelen die in een succesvol ondernemingsplan zitten:

1. Introductie en samenvatting

In de introductie en samenvatting schetst je kort een eerste beeld van je onderneming en vat je je plannen samen. Het is van belang om duidelijk te vermelden wat het doel is van je onderneming. Wat wil je bereiken met je onderneming en waarom? Benadruk daarnaast ook wat het verdienmodel is van de onderneming. Op welke manier hou je je onderneming financieël gezond en hoeveel klanten zijn er nodig om de onderneming winstgevend te maken? Hou dit deel kort en concreet zodat de hoofdlijnen van je plan op één A4’tje passen!

2. Informatie over jezelf 

Banken en investeerders zijn vaak geïnteresseerd in de persoon die achter het idee van een onderneming zit. Zij kijken vooral naar hoeveel ervaring je al hebt met ondernemen en de branche waarin je een onderneming wil starten. Ook als je hiermee geen ervaring hebt zijn geldschieters benieuwd naar wat je drijft en wat je sterke en zwakke kanten zijn. Hoe ga je jezelf ontwikkelen tot een goede ondernemer? Hoe ga je om met zaken waarvan je minder verstand hebt? Gaat je deze zaken bijvoorbeeld zelf doen of laat je deze uitbesteden? Door te laten zien dat je hebt nagedacht over deze vragen en daar goed onderbouwde antwoorden op geeft kunnen geldschieters beter de risico’s inschatten die verbonden zijn aan het financieren van je onderneming. 

3. Informatie over de onderneming en het product of de dienst die je gaat aanbieden

Één van de belangrijkste onderdelen van je ondernemingsplan is het verschaffen van informatie over de onderneming zelf en het product of de dienst die je wilt gaan leveren. Wat houdt het product of de dienst precies in en hoe onderscheidend zijn ze ten opzichte van de producten of diensten van concurrentie? Op welke doelgroep richt je je product of dienst? Welke behoefte vervul je met je product of dienst? Benadruk de toegevoegde waarde van je onderneming!

Naast deze punten is het van belang om concreet te beschrijven hoe je je plan gaat realiseren. Noem welke rechtsvorm je voor je bedrijf hebt gekozen en waarom. Beschrijf welke strategie je gaat volgen en welke voor- en nadelen hieraan zijn verbonden. Het is van belang dat het duidelijk wordt hoe je op deze manier geld gaat verdienen met je onderneming. Leg dus duidelijk uit wat uw verdienmodel is en wat je verwacht qua omzet, afzet, aantal opdrachten etc. Bekijk hiervoor ook het Business Model Canvas

Als sociaal ondernemer staat het maatschappelijk doel van je onderneming natuurlijk voorop. Het is dan ook van belang om dit duidelijk te vermelden in het ondernemingsplan. Daar staat tegenover dat er een goede balans moet zijn tussen de maatschappelijke doelstelling en het vermogen om geld te verdienen. Deze balans is vooral voor banken belangrijk. Zij willen geen onnodig risico lopen omdat de maatschappelijke doelstelling ten koste gaat van het verdienmodel. Laat daarom duidelijk zien hoe deze twee doelstellingen goed verenigbaar zijn. 

Daarnaast is het belangrijk te vermelden dat je als sociaal ondernemer gaat werken met personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan leiden tot meerkosten voor de ondernemer, maar geeft doorgaans ook recht op bepaalde subsidies. Neem deze twee factoren mee in het ondernemingsplan om een realistisch en compleet beeld te schetsen voor de financierders én voor jezelf.

4. Informatie over de markt

Als beginnende ondernemer is het belangrijk om de markt in kaart te brengen. Denk daarbij aan markt- en brancheonderzoek. Beschrijf welke recentelijke ontwikkelingen in de markt van belang zijn voor jou en hoe deze je onderneming positief or negatief kunnen beïnvloeden. Begin je bijvoorbeeld een koffiezaak in het centrum? Bekijk dan of er vraag is naar een nieuwe koffiezaak. Analyseer je doelgroep en onderzoek wat hun behoeftes zijn. Kijk naar concrete cijfers in je branche en neem deze mee in je ondernemingsplan. Bronnen voor deze cijfers zijn: 

Het is ook belangrijk om de concurrentie te analyseren. Is de markt niet al verzadigd of kan je wellicht je onderneming dusdanig onderscheiden van de concurrentie dat dit geen probleem is? Het is dus goed om te kijken naar hoe de concurrentie opereert in deze markt.  

Vind hier meer informatie over marktonderzoek en concurrentieanalyse

5. Een marketingplan

Naast een product of dienst aanbieden moet je deze natuurlijk ook goed in de markt zetten. Als het gaat over een marketingplan dan wordt er vaak gesproken over de marketingmix, bestaande uit de vier P’s: product, prijs, plaats, en promotie. In de marketingmix analyseer je de meest relevante factoren die verbonden zijn aan het aanbieden van een product of dienst. Daarbij moet je aan de volgende factoren denken:

  • Product: Bedenk hierbij hoe je product of dienst een oplossing kan bieden voor bestaande problemen. Hoe voorziet je product of dienst in de behoeften van uw doelgroep?
  • Prijs: Welke prijs ga je hanteren? Een te hoge prijs kan er voor zorgen dat potentiële klanten naar de concurrentie gaan. Aan de andere kant kan een te lage prijs je in financiële problemen brengen doordat de prijs niet alle gemaakte kosten dekt. Het is van belang dat gemaakte kosten zoals transportkosten en verzekeringskosten terugkomen in de prijs van het product. Lees meer over prijsbepaling
  • Plaats: Het is ook van belang om goed na te denk over hoe je je producten naar de klant brengt; welke distributiekanalen ga je gebruiken? Heb je alleen een webshop of ook een fysieke onderneming? Consumenten willen graag producten aanschaffen op een manier die zo min mogelijk moeite kost. 
  • Promotie: Het is natuurlijk belangrijk om te bedenken hoe je je product of dienst bekend gaat maken bij het grote publiek. Ga je online of offline adverteren of beide? Op welke punten van je product of dienst ga je de nadruk leggen in de advertenties?

6. Een financieel plan

Een stevig financieel plan is een ander belangrijk element van het ondernemingsplan. Het financieel plan geeft de verwachte financiële kant van je onderneming weer. Denk hierbij aan de verwachte investeringen die gedaan moeten worden, maandelijkse lasten, kasstromen etc.

Een goed financieel plan bevat tenminste de volgende elementen:

  • Investeringsbegroting: deze geeft weer welke investeringen er gedaan moeten worden en hoeveel deze kosten. Het gaat hier alleen om de investeringen die noodzakelijk zijn om je onderneming op te starten. Op deze manier breng je in kaart welk geldbedrag je minimaal nodig hebt. Voor meer informatie over de investeringsbegroting kan je terecht op de website van de KVK, het ondernemersplein en ikgastarten.nl 
  • Financieringsbegroting: deze geeft weer hoe je de genoemde investeringen gaat bekostigen. Dit kan bestaan uit eigen vermogen (geld dat je zelf investeert) of vreemd vermogen (investeringen en bankleningen). Voor meer informatie over de financieringsbegroting kan je terecht op de website van de KVK, het ondernemersplein en ikgastarten.nl
  • Exploitatiebegroting: deze geeft weer wat de verwachte omzet en kosten zullen zijn. Als alle kosten (personeelskosten, inkoopkosten etc.) van de omzet zijn afgetrokken kun je zien of de onderneming wel of niet winstgevend zal zijn volgens de verwachtingen. Voor meer informatie over de exploitatiebegroting kun je terecht op de website van de KVK, het ondernemersplein en ikgastarten.nl
  • Liquiditeitsbegroting: deze geeft weer hoeveel geld je maandelijks ontvangt en uitgeeft. Het gaat hier dus niet om kosten en opbrengsten, maar over hoeveel geld je daadwerkelijk in kas hebt. Op basis van de liquiditeitsbegroting kan je bijvoorbeeld zien in welke periodes het verstandig is om investeringen te doen. Voor meer informatie over de liquiditeitsbegroting kun je terecht op de website van  de KVK, het ondernemersplein en ikgastarten.nl

Qredits biedt excel sjablonen aan voor de verschillende begrotingen. 

7. Informatie over juridische zaken

Naast bovengenoemde zaken is het ook van belang om te omschrijven met welke juridische zaken je onderneming mogelijk te maken krijgt. Zo kun je bijvoorbeeld vermelden welke vergunningen van belang zijn voor je onderneming. Ook kun je de verzekeringen noemen die je hebt afgesloten voor je onderneming.

Voorbeeld ondernemingsplannen  

Ikgastarten.nl biedt per branche een voorbeeld ondernemingsplan.

Coaching

Gezien het feit dat het ondernemingsplan de basis is van elke financieringsaanvraag, is het belangrijk dat deze goed in elkaar steekt. Je kunt er voor kiezen om hier hulp bij te vragen. Qredits biedt verschillende coachingstrajecten waaronder een traject specifiek gericht op het leveren van begeleiding bij het schrijven van je ondernemingsplan.

Gepubliceerd op: 03 - 09, 2017

Laatst gewijzigd op: 11 - 09, 2017

Is deze pagina nuttig? Ja deze pagina is nuttig

comments powered by Disqus