Starters4 Communities: Crowdfunding in Den Haag

Starters4 Communities: Crowdfunding in Den Haag

Maar liefst 4 sociaal ondernemende Haagse initiatieven worden door Starters4Communities gefaciliteerd om stappen te maken in de ontwikkeling naar een volwaardige sociale onderneming. De gemeente ondersteunt deze aanpak vanuit het Actieprogramma Sociaal Ondernemerschap.

Een interview met Lizette Abrahams van Starters4Communicaties

Wie zijn jullie en wat doen jullie?

Starters4Communities werkt met starters op de arbeidsmarkt aan maatschappelijke vernieuwing en een sociaal ondernemende samenleving. Hiertoe creëren we verbinding tussen jonge starters op de arbeidsmarkt en actieve bewoners. Er gaat een groep van 11 starters op de arbeidsmarkt in Den Haag aan de slag om op creatieve, slimme wijze in teams 4 verschillende initiatieven te verduurzamen. Het betreft bottom-up sociale initiatieven.

Waarom doen jullie dit?

Deze initiatieven hebben uitdagende hulpvragen op verschillende gebieden en zijn bijvoorbeeld gericht op het verduurzamen van het verdienmodel, het bereiken van doelgroepen die nog niet bereikt worden, het testen van nieuwe ideeën in praktijk of het vormen van nieuwe, slimme partnerschappen. De starters hebben verschillende (opleidings-)achtergronden en zetten hun talenten, frisse blik en de kennis die ze tijdens het programma hebben opgedaan vrijwillig in om deze wijkinitiatieven verder te helpen.

Hoe werkt jullie aanpak?

Tijdens het traject volgen de starters workshops over sociaal ondernemen. In deze workshops wordt veel aandacht besteed aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van sociaal ondernemerschap. Starters4Communities is vernieuwend omdat we een crowdfund campagne inzetten als onderdeel van het trainingsprogramma. 

De starters brengen tijdens deze campagne hun ondernemende skills voor het eerst in praktijk. Om het doelbedrag te behalen verzinnen ze creatieve beloningen variërend van verrassende evenementen of producten tot creatieve diensten.

Met het Starters4Communities programma snijdt het mes aan twee kanten: de starters doen relevante werkervaring en netwerken op, en maken in een veilige omgeving kennis met sociaal ondernemen. Tegelijkertijd krijgen actieve bewoners die hun sociale initiatief hebben opgezet toegang tot de kennis, talenten en creativiteit van de starters en kunnen zij de workshops die Starters4Communities aanbiedt gratis volgen om hun initiatief te versterken.

Met Starters4Communities betrekken wij jong talent bij de vormgeving van hun leefomgeving, hun eigen toekomst en een sterkere sociale stad. Daarnaast wordt een waardevolle, duurzame verbinding gelegd met wijkinitiatieven. Ons motto is dan ook: samen sterker.

Wat hebben jullie bereikt met de crowdfundcampagne in Den Haag?

Tijdens de crowdfund campagne van  Starters4Communities Den Haag hebben we het mooie bedrag van € 18.179 opgehaald door leuke en nuttige beloningen te verkopen. Zo zijn er bierpakketen van brouwerij Oroboros, truien met zeefdruk, een tour ontmoet en proef heilig Den Haag, een Arabische high tea tot aan Afrikaanse vlaggetjes verkocht voor de campagne. Door het behalen van de crowdfundcampagne kunnen de starters die deelnemen aan het programma van Starters4Communities 4 Haagse initiatieven ondersteunen. Voor dit programma gaan onze starters voor de volgende initiatieven aan de slag:

  • Soco Soco
  • Onzichtbaar Den Haag
  • Brasserie Up
  • Stichting Yasmin

Doordat we 7% meer hebben opgehaald dan het oorspronkelijke doel (waar we heel trots op zijn!) mogen we het meerbedrag verdelen onder de deelnemende initiatieven die de starters in Den Haag gaan ondersteunen. Dus naast dat de starters de initiatieven gaan ondersteunen met het vraagstuk krijgen ze ook nog een kleine financiële bijdrage.

Wat zijn jullie toekomstige mijlpalen?

Starters4Communities heeft 3 doelstellingen:

1. D.m.v. sociaal ondernemen de kansen van starters op de arbeidsmarkt versterken.

2. De impact, het bereik en de financiële duurzaamheid van bewonersinitiatieven vergroten.

3. De opkomst van sociaal ondernemen versnellen.

Dit is wat we gezamenlijk graag willen bewerkstelligen met S4C en waar altijd in ontwikkeld kan blijven worden. Voor mij persoonlijk zijn de doelstellingen natuurlijk meer gericht op Den Haag. Op dit moment zijn Amsterdam en Utrecht twee mooie voorbeelden van steden waarin veel gebeurt op het gebied van sociaal ondernemen. Er zijn sociale initiatieven, broedplaatsen, hubs en inspirerende plekken en mensen. In Den Haag is dit er ook, maar dat is niet altijd even zichtbaar. Wij dragen als S4C ons steentje bij door de 4 Haagse sociaal ondernemers te helpen in hun ontwikkeling. Het is mooi om te zien dat Den Haag er naar streeft om zich echt als sociaal ondernemende stad op de kaart te zetten. Daar werken wij graag aan mee!

Heb je nog een oproep aan lezers van dit interview?

Jij vindt sociaal ondernemen tof, je bent leergierig, je wilt de wereld een beetje mooier maken en je hebt hart voor Den Haag. Je bent van plan om voor jezelf te beginnen, maar weet nog niet zo goed hoe. Of misschien wil je niet voor jezelf beginnen, maar wel aan je sociaal ondernemende houding werken. Jij wilt weten hoe je écht maatschappelijke impact maakt. Én je krijgt energie van het sparren met gelijkgestemden en het helpen van anderen.

Is jouw antwoord op deze vragen ‘ja’? Dan moet je zeker een kijkje komen nemen in de keuken van Starters4Communities. Twee keer per jaar organiseren we een trainingsprogramma rondom sociaal ondernemen in Den Haag. Een in februari en een in september. Meer informatie vind je op onze website:

www.starters4communities.nl of mail naar lizette@starters4communities.nl

Gepubliceerd op: 19 - 01, 2018

Laatst gewijzigd op: 22 - 01, 2018

comments powered by Disqus