Rondetafelgesprek Sociaal Ondernemerschap Tweede Kamer

Rondetafelgesprek Sociaal Ondernemerschap Tweede Kamer

Om kansen en belemmeringen voor sociaal ondernemers in kaart te brengen zijn sociaal ondernemers, financiers en bestuurders woensdag 25 april in gesprek gegaan met de Tweede Kamerleden uit de commissie Economische Zaken en Klimaat.

Alle aanwezigen schreven een position paper voor dit gesprek. De sociaal ondernemers werden vertegenwoordigd door: Joske Paumen - The Colour Kitchen, Renzo Deurloo - Greenfox Social Return, Jørgen van Rijn - Afval Loont, Peter Hobbelen - De Meewerkers, Bas van Abel – Fairphone, Bart de Bart - Stichting Studeren en Werken op Maat.

Vanuit het Actieprogramma Sociaal Ondernemerschap waren wij aanwezig in het publiek en maakten een samenvatting van wat er ter tafel kwam:

Financiering

Het vinden van financiering is voor sociaal ondernemers lastig, vooral in de startfase. Omdat sociale ondernemingen het principe ‘impact first hanteren’, schatten banken de risico’s die zijn verbonden aan het verstrekken van een lening in deze gevallen groter dan wanneer zij een lening aan een reguliere onderneming verstrekken. Stapelfinanciering, waarbij banken en private investeerders samenwerken om sociaal ondernemers te helpen blijkt goed te werken. Het creëren van een ecosysteem waarin diverse partijen samenwerken is dan ook van belang.

(h)erkenning

De (h)erkenning van sociale ondernemingen door de overheid is van cruciaal belang vinden alle gespreksleden. Dit blijft echter een lastig vraagstuk omdat een nationale (wettelijke) definitie ontbreekt. Een suggestie is, dat het Rijk als onafhankelijke partij monitort welke ondernemingen het label “sociaal’ zouden mogen dragen. De grote gemeenschappelijke deler is dat alle sociale ondernemingen een ‘impact first’ principe hanteren; de hele dienstverlening is op impact gericht. Daarnaast wordt bij sociale ondernemingen de impact geherinvesteerd in de onderneming. Echter zijn sociale ondernemingen op alle andere gebieden ontzetten verschillend. Dit maakt het hanteren van één definitie zonder bepaalde sociale ondernemingen uit te sluiten lastig.

Een speciale juridische vorm kan een middel zijn om sociale ondernemingen te erkennen en herkennen. In Scandinavië heeft dit tot meer zichtbaarheid van sociale ondernemingen geleid.

Officiële herkenning van de sociale onderneming helpt ook bij het positioneren van deze ondernemingen in de markt. Zo kunnen ze zich duidelijk onderscheiden van reguliere ondernemingen, met als gevolg dat ze makkelijker aanbestedingen winnen of samenwerkingsverbanden met grote corporates kunnen aangaan. Ook zou expliciete herkenning een rol kunnen spelen bij het aanvragen van financiering voor sociale ondernemingen.

Verkokering

De verkokering van de dienstverlening binnen overheden - met name binnen gemeenten - beperken de projecten die sociaal ondernemers kunnen initiëren en zorgen voor een onnodig hoge regeldruk. Sociaal ondernemers weten vaak niet bij welk loket ze moeten zijn. Veel gemeenten (o.a. Den Haag) zijn echter met één loket voor sociaal ondernemers begonnen en dit blijkt goed te werken.

Aanbestedingen

Via aanbestedingen kunnen overheden een krachtige impuls geven aan sociale ondernemingen. Momenteel zijn er veel mogelijkheden om bij sociale ondernemingen in te kopen, echter staat prijs in het aanbestedingstraject nog altijd centraal. Daarbij wordt nog weinig rekening gehouden met de maatschappelijke impact die gerealiseerd kan worden via aanbestedingen. Gemeenten zouden deze impact mee moeten nemen in de prijsmetingen. Wanneer het alleen om prijs gaat is het voor sociale ondernemingen lastig om te concurreren met grote commerciële partijen in aanbestedingen.

De nieuwe aanbestedingswet geeft de mogelijkheid opdrachten voor te behouden aan sociaal ondernemers op basis van Artikel 2.82. Gemeenten hebben wat last van koudwatervrees. Met name juristen worden ervaren als conservatief, en lijken voorstellen tot het voorbehouden van opdrachten tegen te houden. Daarnaast is het nodig dat het Rijk enkele zaken in de wet verduidelijkt. Het zou goed zijn als het Rijk zelf het voortouw neemt en het goede voorbeeld geeft. Het Rijk moet richting geven aan de aanbestedingswet. Ook voor het aanbesteden bij sociaal ondernemers is het belangrijk dat er een nationale definitie is van wat een sociale onderneming is.

Al met al kan de samenwerking tussen Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken op het gebied van sociaal ondernemerschap nog veel beter, vinden de aanwezigen.

Social Hub

Met Social Hub Den Haag is de gemeente Den Haag al drukdoende om obstakels weg te nemen en het sociaal ondernemen makkelijker te maken. Heb je vragen of opmerkingen? Mail ons

Gepubliceerd op: 26 - 04, 2018

Laatst gewijzigd op: 02 - 06, 2018

comments powered by Disqus