In the spotlight: More2Win

In the spotlight: More2Win

Afgelopen zomer was Scheveningen in de ban van het grootste sportevenement wat de stad ooit heeft georganiseerd: de Volvo Ocean Race Finish. Een evenement van dit formaat kan niet zonder een groot aantal vrijwilligers. 

More2Win heeft vanuit haar ‘Refugee Team’ 15 vrijwilligers geleverd. Deze vrijwilligers zijn nieuwkomers die een verblijfsstatus hebben gekregen en nog een integratie achterstand hebben. 

“Door mee te helpen bij sportevenementen doen de nieuwkomers werkervaring op, komen in contact met andere mensen, en leren de Nederlandse taal en werkmentaliteit kennen. Met de vrijwilligers die toe zijn aan de volgende stap gaan we af op het bedrijvennetwerk van een evenement, om ze te laten uitstromen naar een  opleidingstraject, stage of baan”, vertelt Martijn Berghman, project manager bij More2Win

De gouden combinatie

Bij een sportevenement denkt men in eerste instantie niet gelijk aan het integreren van statushouders op de arbeidsmarkt, en toch is het volgens Martijn een zeer sterke combinatie. 

“Het eerste zaadje voor het Refugee Team is geplant tijdens de zomerspelen in Rio van 2016. Daar deed een team mee van vluchtelingen die niet voor hun eigen land konden uitkomen. Dat liet ons zien hoe belangrijk het is om mee te kunnen doen.”

Het meedoen aan de organisatie van sportevenementen vormt een goed begin voor het meedoen in de maatschappij. 

“We geloven echt in de kracht van sport. Tijdens sportevenementen komt er ontzettend veel samen op één moment. Er is veel aandacht, er is opeens ruimte voor nieuwe investeringen en er komen natuurlijk veel bezoekers. Dat was voor ons de reden om te kijken of er niet meer maatschappelijk rendement uit deze evenementen gehaald kon worden. Zeker omdat er publiek geld naar toe gaat. De economische spin-off van evenementen is vaak redelijk goed te berekenen, daar zijn allemaal modellen voor. Het maatschappelijke rendement blijft echter meestal onderbelicht.” 

Met het Refugee Team brengt More2Win hier verandering in. Sportevenementen blijken een goede omgeving te zijn voor statushouders om stappen te zetten richting een volwaardige positie op de arbeidsmarkt. Op deze manier leveren sportevenementen een bijdrage aan het oplossen van verschillende maatschappelijke uitdagingen.

Praktische ‘skills’ 

“Door mee te helpen bij deze evenementen komen statushouders direct in contact met mensen uit hun eigen stad. Bij de Volvo Ocean Race zagen we vrijwilligers in gesprek gaan met bezoekers over de plastic soep in de oceaan. Ze worden echt gedwongen om Nederlands te spreken en om op mensen af te stappen. Dat kan voor deze doelgroep best moeilijk zijn. Ze leren hier dan ook echt concrete ‘skills’ en doen relevante werkervaring op. Zo hebben we bijvoorbeeld al vrijwilligers opgeleid die in de catering werken, of als verkeersregelaars worden ingezet.”

Het leren van deze skills is er op gericht dat de vrijwilligers snel kunnen doorstromen naar een stage, leerwerktraject of een betaalde baan. Om dit te realiseren is er een nauwe samenwerking met de organisatoren van een evenement. 

“Bij een sportevenement zijn naast de organisator vaak ook veel leveranciers, sponsoren en businesspartners betrokken. De organisator heeft vaak warme banden met deze partijen. Na het evenement nemen we samen met de organisator contact op met dit netwerk om een link te kunnen maken tussen de bedrijven en de vrijwilligers.”

Deze methode heeft bij eerdere evenementen haar vruchten afgeworpen. “We zien in de steden waarin we actief zijn, dat 70% van de vrijwilligers binnen een jaar uitstroomt. Daarbij stroomt 50% uit naar een baan en 50% naar een stage op opleidingsplek.”

"Door deelname aan het Social Impact Lab kwamen we in contact met Samen Haags, het programma van de gemeente waarmee we nu samen de intake doen. Zij hebben de nieuwkomers met een integratie achterstand in beeld en verwijzen deze naar ons door. We zijn beide pas net begonnen in Den Haag, waardoor het soms nog even worstelen is met de instroom."

Financiering voor duurzame plaatsingen 

Het opzetten van deze vrijwilligerstrajecten kost natuurlijk geld. More2Win streeft in het businessmodel vooral naar financiering op basis van impact. 

“Op dit moment is het zo, dat we vooraf aan een stad een jaarlijks startbedrag vragen om onze projecten op te zetten. Vervolgens worden we afgerekend per plaatsing. Zodra we iemand naar een betaalde baan begeleiden, vragen we daar een fee voor. Daarmee zorgen we, dat we het eerste jaar betrokken blijven om te garanderen dat de plaatsing duurzaam is. Valt iemand in het eerste jaar uit, dan betalen we de fee ook weer terug. We gaan dus echt voor de duurzame plaatsingen, anders kost het veel energie terwijl het niets oplevert.”

Doelen voor de toekomst 

Het meten van impact is een prioriteit voor More2Win. “Als sociale onderneming zijn we natuurlijk impact first, en dan moet je wel goed weten wat je impact is. We gaan vanaf volgende maand aan de slag met een bureau om onze impact aan de voorkant te meten, om veel beter aan te kunnen tonen welke waarde we tot aan die plaatsing toevoegen. Zo verscherpen we ook onze propositie richting de gemeente”

Daarnaast kijkt More2Win ook flink vooruit. “Den Haag is echt de sportevenementenstad bij uitstek. Niet alleen vanwege de Volvo Ocean Race en Volley 2018, maar straks ook Grand Prix Judo, CPC loop, en de nationale sportweek. We willen er dan ook gewoon voor zorgen dat ons concept hier werkt en dat onze teamleden uitstromen naar betaald werk. Maar als ik kijk naar het bredere plaatje, dan zie ik jaarlijks zo’n 600 sportevenementen waarbij er vrijwel altijd behoefte is aan extra vrijwilligers en tegelijkertijd een heleboel gemeenten die worstelen met het activeren van statushouders via de reguliere weg. In die zin denk ik dat het model heel erg schaalbaar is en in elke stad kan passen.”

Vrijwilliger Brenda (30) uit Nigeria:

"It has been really interesting being part of a large event like this. We are trying to promote the UN campaign on clean seas so we get to meet a lot of people who are really interested in what we’re saying. Everyone is nice and hospitable. 

I wanted to do the Samen Haags programme because I didn’t speak Dutch yet. I studied international event management, so this is really part of what I love; being part of the team. My Dutch is not that good yet, but I could hear people speak and understand what they were saying. 

I’ve been living in The Hague for a few months now and I am trying hard to integrate and to learn the language. With that in mind, I would love to work in an event company and organise events like these."


 

Gepubliceerd op: 17 - 10, 2018

Laatst gewijzigd op: 17 - 10, 2018

comments powered by Disqus