Het kabinet wil sociaal ondernemerschap stimuleren

Het kabinet wil sociaal ondernemerschap stimuleren

In het regeerakkoord staat deze ambitie als volgt omschreven: "Er komen passende regels en meer ruimte voor ondernemingen met sociale of maatschappelijke doelen met behoud van een gelijk speelveld."

Ook worden er maatregelen genomen om de inkoop bij sociale ondernemingen te bevorderen:
"De overheid gaat zijn inkoopkracht beter benutten voor het versnellen van duurzame transities, inschakelen van kwetsbare groepen en om innovatief in te kopen.

Innovatieregelingen worden verbreed zodat deze ook toegankelijk worden voor sociale ondernemingen:
"Het MKB verdient een krachtiger rol in het innovatiebeleid. De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en de innovatiekredieten voor het MKB worden uitgebreid."

 
Bron: https://www.social-enterprise.nl/actueel/nieuws/kabinet-wil-sociale-ondernemingen-stimuleren-820
Team Social Hub Den Haag is opgetogen dat sociaal ondernemerschap de aandacht heeft in het regeerakkoord. Wij volgen de ontwikkelingen en houden je via deze plek op de hoogte.

Gepubliceerd op: 05 - 09, 2017

Laatst gewijzigd op: 24 - 10, 2017

comments powered by Disqus